R E F E R E N C E  
     
  1. Lista urađenih projekata :  
      •  Glavni mašinski projekat skladišta tečnog goriva(D-2) sa pumpnom stanicom;  
      •  Glavni mašinski projekat cevovodnog razvoda azota u Galenika a.d. - pogoni sirupa i masti;  
      •  Glavni mašinski projekat podstanice za redukciju pritiska pare u Galenika - Fitofarmacija a.d.;  
      •  Glavni mašinski projekat stabilnog nadzemnog rezervoara mazuta V=2.000m3, Kirkuk - IRAK;  
      •  Glavni mašinski projekat izmenjivača toplote para-voda zagrevne površine F=6m2, Galenika a.d.;  
      •  Glavni mašinski projekat bojlera tople sanitarne vode V=2,5m3, Gradska bolnica Beograd;  
      •  Glavni mašinski projekat ekspanzione posude voda-vazduh V=2m3, Galenika a.d.;  
      •  Glavni mašinski projekat toplovodnog grejanja stambenog objekta u ul. Milovana Marinkovića 38,         Beograd, sa kotlovskim postrojenjem na gas, lož ulje i el.energiju;  
      •  Glavni mašinski projekat kotlarnice na lož ulje za stambeni objekat u ul. Novosadska br. 3, Pirot;  
      •  Tehnička kontrola Glavnog mašinskog projekta sanacije instalacije za klimatizaciju Direkcije za         informatiku (I sprat objekta Elektrodistribucije Beograd, Masarikova br. 1-3);  
      •  Glavni mašinski projekat gasne instalacije na propan-butan porodične kuće u Boleču;  
      •  Glavni projekat snabdevanja TNG-om kuhinja, za GRAND CASINO BEOGRAD;  
      •  Nadzorni organ za unutrašnje gasne instalacije, za Florida Bel - Beograd;  
      •  Glavni projekat gasne kotlarnice stambenog objekta u ul. Tolstojeva br. 3, Beograd;  
      •  Glavni projekat unutrašnje gasne instalacije objekta u ul. Vojvođanska br. 358, Surčin;  
     
     
  2. Lista izvedenih objekata i proizvedene opreme :  
      •  Linija cevovodnog razvoda azota, Galenika a.d. - pogoni sirupa i masti;  
      •  Podstanica za redukciju pritiska pare u Galenika - Fitofarmacija a.d.;  
      •  Remont parnog kotla tip T114 (kotao br. 6) u Galenika a.d. - proizvođač MINELKOTLOGRADNJA;  
      •  Servisiranje i remont armature gasne instalacije, gasne rampe i gorionika vrelouljnog kotla         Termopack 4000, za Ikarus FAO;  
      •  Sanacija izmenjivača toplote (proizvođač: FROLING), lokacija: CALSBERG ČELAREVO;  
      •  Izrada, isporuka i montaža izmenjivača toplote para-voda zagrevne površine F=6m2, lokacija         Galenika a.d.;  
      •  Izrada, isporuka i montaža bojlera tople sanitarne vode zapremine V=2,5m3, lokacija         Galenika a.d.;  
      •  Izrada, isporuka i montaža cisterni za lož ulje (5 kom.), pojedinačne zapremine V=1.000 lit.;  
      •  Izgradnja instalacija grejanja za stambeni objekat u ul. Milovana Marinkovića br.38, Beograd,         sa kotlovskim postrojenjima na gas, lož ulje i el.energiju;  
      •  Izrada, isporuka i montaža bojlera za toplu sanitarnu vodu zapremeine V=8m3, sa cevnim         parovodnim grejačem, lokacija Vojna Akademija - Beograd;  
      •  Remont parnog kotla i cevovodne instalacije mazuta (tip G-6), lokacija Betex - Zemun;  
      •  Izrada, isporuka i montaža ekspanzione posude voda-vazduh zapremine V=2m3, lokacija         Galenika a.d. - Beograd;  
      •  Montaža instalacije grejanja sa klima komorom za proizvodnu halu u Leštanima;  
      •  Izgradnja kotlarnice na lož ulje za stambeni objekat u ul. Novosadska br.3. - Pirot;  
      •  Sanacija parnog kotla BKG 150, lokacija Galenika a.d. - Beograd;  
      •  Izvođenje radova snabdevanja TNG-om kuhinja za GRAND CASINO BEOGRAD;  
      •  Remont kotlarnice Pionirski grad - Beograd;  
      •  Remont kotla MIP TIMO 300 - Luka Beograd;  
     
     
  Copy Right © CEKING d.o.o. 2008 - All Rights Reserved